13 december 2008

Jag spyr...

...på all undfallenhet, feghet, brist på civilkurage, på alla kränkningar, våldtäkter, sexuella övergrepp i allmänhet, misshandel, mobbing, ja allt våld och alla kränkningar som vi människor kan utsätta varandra för!! Såg en artikel i Aftonbladets nätupplaga idag.

9 unga pojkar/män (mellan 14-17 år), medlemmar i ett gäng hade fått sina domar för en gängvåldtäkt på en, då, 14-åring flicka. De dömdes till fängelse mellan 3-9 år. Flickan vågar idag inte gå ut och mår givetvis kolossalt dåligt. Fruktansvärd upplevelse denna flicka har genomgått men som "lök på laxen" säger hon att, inte nog med våldtäkten i sig, hon släpades i väg, en rätt lång sträcka och INGEN HJÄLPTE HENNE! Det fanns många människor som såg hennes utsatthet och vanmakt men valde att titta bort! De gjorde ingenting! De tog inte fram sina förbannade mobiltelefoner och ringde 911! De skrek inte på polis! De försökte inte hindra på något sätt! Gode Gud, en sån skräck hon måste känt!!!
Den erfarenheten har givetvis lagt grunden till att hon inte vågar gå ut, inte vistas i folksamlingar och att hon inte litar på människor. Förutom de fruktansvärda psykiska sår hon fått av att bli våldtagen av 9 unga män! Jag spyr på oss människor idag!!
Och ,vill jag tillägga, jag tycker det är helt ok att de fick fängelsestraff! Vård räcker inte för dessa killar, vi har alla en fri vilja, ett ansvar och förmåga till att lära oss grundläggande värderingar och etiska principer. Konsekvenserna av vårt handlande måste få kännbara konsekvenser!
Kankse borde vi få ett kännbart straff också när vi inte ingriper när en människa befinner sig i yttersta nöd?? Eller??

4 kommentarer:

PD sa...

Instämmer.
Det är förmodligen bara udda kufar som jag som möjligen skulle ingripa.
PD.

Counseler Pia sa...

Tack för det, PD! Det bådar ju gott att du har den inställningen!! Ibland tvivlar jag, som du nog förstått, på att det finns någon med mod och kurage nog!!

PD sa...

Att bara greppa telefonen kostar varesig mod eller styrka
Bara lite empati.
PD.

Fia sa...

Det är så fruktansvärt att rädslan för att ingripa ökar. Många är så rädda för att själva bli angripna att de hellre står passiva och bevittnar övergrepp eller andra kriminella handlingar.