17 september 2008

Med ett halvt öra...

Satt i bilen idag på väg till en patient. Har alltid radion på när jag är ute och kör och då helst P3. Nyheterna kommer och jag lyssnar förstrött eftersom jag hört dom tidigare på morgonen. Plötsligt inser jag att det här har jag inte hört innan men jag missar en bit av inslaget. Det handlar om att landstinget i östergötland har analyserat sina 118 Lex Maria anmälningar på vårdskador man haft mellan åren 2003 och 2006.
Man kom fram till att det var den dåliga kommunikationen(32%) mellan vårdpersonal och läkare som orsakade en stor del av skadorna inom vården, närmare bestämt var tredje skada orsakades av detta. Bristen på kommunikation bestod framförallt i att man talade för lite om patienterna med varandra. Vidare var det oklarheter kring ansvar, att man inte var tillräckligt detaljerad, utan snarare detaljfattig vid överlämningen mellan 2 vårdskift och detta drabbade patienterna hårdare än när det fanns/finns problem kring rutiner (25%), dokumentation, tekniska problem(8%). Uppgifterna kom från Dagens Medicin enligt nyheterna. Vill du läsa hela artikeln, klicka på länken.

Jag måste säga att jag blev ganska häpen. Jag trodde inte att det var så dålig kommunikation inom vården idag. Kan ju inte låta bli att jämföra med hur vi har det på mitt jobb, där vi har ronder och rapporter, sociala ronder, team-möten, handledning och alla möjliga och omöjliga samråd kring våra patienter. Ibland kan jag t.o.m. tycka att det blir för mycket prat och diskussioner om och kring våra patienterna men inser samtidigt att det behövs för att vi skall kunna ge bästa möjliga vård och maximal symtomlindring. Om inte annat efter denna nyhet!!
Vi i vården jobbar ju trots allt med patienternas bästa framför ögonen och borde då kunna kommunicera på ett klart och tydligt sätt. Kurser och utbildningar, temadagar och konsulter i kommunikation finns det ju så att man kan gödsla med dom så jag tycker att problemet med dålig kommunikation borde kunna åtgärdas. Men det är klart vi kan ju inte gå in och ändra på människors personlighet lika lite som vi kan lagstifta om eller förändra de attityder och förhållningssätt som olika yrkeskategorier har gentemot varandra.
I grunden handlar det också om att kunna lyssna på vad andra har att säga, tänka efter och därefter säga nåt eller kanske rent utav att tiga. En av våra präster sa en klok sak vid ett tillfälle,... " det finns ett skäl till att vi fått 2 öron och 1 mun och det är för att vi skall lyssna dubbelt så mycket som vi pratar". Så klokt och så sant!

2 kommentarer:

Namn: Eva sa...

Vi har fått två ögon också ... vad innebär det?

Counseler Pia sa...

Heheheheh..antagligen att du skall se upp!